Шрифт Perpetua Titling MT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perpetua Titling MT Bold

Bold Normal Normal
Design and data by The Monotype Corporation. (c) 1993. Microsoft Corporation. All rights reserved.
Семейство: Perpetua Titling MT
Шрифт: PerpetuaTitlingMT-Bold
Файл: PERTIBD.TTF
Версия: 1.76
MD5: 6044a98d98867449410c8d7cfebb6375
Размер: 47.19 Кбайт

Perpetua Titling MT Light

Light Normal Normal Normal
Design and data by The Monotype Corporation. (c) 1993. Microsoft Corporation. All rights reserved.
Семейство: Perpetua Titling MT
Шрифт: PerpetuaTitlingMT-Light
Файл: PERTILI.TTF
Версия: 1.76
MD5: a07574c03d9429038e2611bba0e9c822
Размер: 42.77 Кбайт

Perpetua Titling MT Bold

Bold
Design and data by The Monotype Corporation. (c) 1993. Microsoft Corporation. All rights reserved.
Семейство: Perpetua Titling MT
Шрифт: PerpetuaTitlingMT-Bold
Файл: Perpetua Titling MT Bold.ttf
Версия: 1.50
MD5: cf699f871a790119d503f205ab6e8c11
Размер: 39.69 Кбайт

Perpetua Titling MT Light

Light
Design and data by The Monotype Corporation. (c) 1993. Microsoft Corporation. All rights reserved.
Семейство: Perpetua Titling MT
Шрифт: PerpetuaTitlingMT-Light
Файл: Perpetua Titling MT Light.ttf
Версия: 1.50
MD5: d50bc169790d338bbc1db44a534a0bf3
Размер: 36.26 Кбайт