Шрифт MS Reference Sans Serif

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MS Reference Sans Serif Кириллический

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Typeface and data (c) 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
Семейство: MS Reference Sans Serif
Шрифт: MSReferenceSansSerif
Файл: REFSAN.TTF
Версия: 2.00
MD5: c8f34a4d8d6a866f095261f987a237a8
Размер: 215.01 Кбайт
Кириллический шрифт