Шрифт Edwardian Script ITC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Шрифт Edwardian Script ITC

Edwardian Script ITC

Normal Normal Normal Normal
Copyright (c) International Typeface Corporation 1997. Portions Copyright (c) Microsoft Corporation 1997. All rights reserved.
Семейство: Edwardian Script ITC
Шрифт: EdwardianScriptITC
Файл: ITCEDSCR.TTF
Версия: 1.05
MD5: ca6f91c0cad2fe33614026d17117601d
Размер: 62.55 Кбайт

Edwardian Script ITC Bold

Bold Normal
URW Software, Copyright 1994 by URW
Семейство: Edwardian Script ITC
Шрифт: EdwardianScrITC-Bold
Файл: EdwardianScrITC-Bold.otf
Версия: 001.005
MD5: b8a6bad7c3438c090710a14460c3ac5b
Размер: 61.18 Кбайт

Edwardian Script ITC Regular

Regular Normal
URW Software, Copyright 1994 by URW
Семейство: Edwardian Script ITC
Шрифт: EdwardianScrITC-Regu
Файл: EdwardianScrITC-Regu.otf
Версия: 001.005
MD5: b48ecb7bf6686278c7600a2e5c412386
Размер: 64.39 Кбайт

Edwardian Script ITC Bold Alternate

Bold Normal
URW Software, Copyright 1994 by URW
Семейство: Edwardian Script ITC
Шрифт: EdwardianScrITC-BoldAlte
Файл: EdwardianScrITC-BoldAlte.otf
Версия: 001.005
MD5: 9e34276744cb289d0976e7ce867266a1
Размер: 58.53 Кбайт

Edwardian Script ITC Regular Alternate

Regular Normal
URW Software, Copyright 1994 by URW
Семейство: Edwardian Script ITC
Шрифт: EdwardianScrITC-ReguAlte
Файл: EdwardianScrITC-ReguAlte.otf
Версия: 001.005
MD5: 6e1ee9fe0307148df084a0c950691a18
Размер: 60.04 Кбайт