Шрифт proximanova-regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Шрифт proximanova-regular

Proxima Nova Regular

Regular Normal
Copyright (c) Mark Simonson, 2005. All rights reserved.
Семейство: Proxima Nova Rg
Шрифт: ProximaNova-Regular
Файл: proximanova-regular.otf
Версия: 001.001
MD5: bf9f5d50c1b928ff21436517a1a95ad9
Размер: 61.42 Кбайт

Proxima Nova Regular Italic

Italic Regular Normal
Copyright (c) Mark Simonson, 2005. All rights reserved.
Семейство: Proxima Nova Rg
Шрифт: ProximaNova-RegularIt
Файл: proximanova-regitalic.otf
Версия: 001.000
MD5: c8708c7ae9f1ccfd893ee01efdf0ac51
Размер: 62.66 Кбайт

Proxima Nova Regular Кириллический

Regular Normal Normal
Copyright (c) Mark Simonson, 2005. All rights reserved.
Семейство: Proxima Nova Rg
Шрифт: ProximaNova-Regular
Файл: Mark Simonson - Proxima Nova Regular.otf
Версия: 001.001
MD5: 410504d49238e955ba7dc23a7f963021
Размер: 92.45 Кбайт
Кириллический шрифт

Proxima Nova Regular Кириллический

Regular
Copyright (c) Mark Simonson, 2005. All rights reserved.
Семейство: Proxima Nova Rg
Шрифт: ProximaNova-Regular
Файл: Mark Simonson - Proxima Nova Regular.ttf
Версия: 2.003
MD5: 7aa23808a8f551d365d52e8a8f4297e7
Размер: 207.87 Кбайт
Кириллический шрифт

Proxima Nova Regular Italic Кириллический

Italic Regular
Copyright (c) Mark Simonson, 2005. All rights reserved.
Семейство: Proxima Nova Rg
Шрифт: ProximaNova-RegularIt
Файл: Mark Simonson - Proxima Nova Regular Italic.otf
Версия: 001.001
MD5: 96b34dd3fa3bf9942d57bb3b67a6f0ba
Размер: 92.66 Кбайт
Кириллический шрифт