Шрифт pfagoraslabpro-lightitalic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PFAgoraSlabPro-LightItalic Кириллический

Italic Light Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Copyright (c) 2006 Parachute :, www.parachute.gr. All rights reserved.
Семейство: PF Agora Slab Pro Light
Шрифт: PFAgoraSlabPro-LightItalic
Файл: pfagoraslabpro-lightitalic.ttf
Версия: 1.000 2006 initial release
MD5: 07f5dc0f57e56969275d09917ef80665
Размер: 703.98 Кбайт
Кириллический шрифт