Шрифт pfagoraserifpro-black

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PFAgoraSerifPro-Black Кириллический

Black Normal Normal Normal Normal
Copyright (c) 2006 Parachute :, www.parachute.gr. All rights reserved.
Семейство: PF Agora Serif Pro Black
Шрифт: PFAgoraSerifPro-Black
Файл: pfagoraserifpro-black.ttf
Версия: 1.000 2006 initial release
MD5: c6cafb45388ae2289e00764604350112
Размер: 554.67 Кбайт
Кириллический шрифт

PFAgoraSerifPro-BlackItalic Кириллический

Black Italic Normal Normal Normal Normal
Copyright (c) 2006 Parachute :, www.parachute.gr. All rights reserved.
Семейство: PF Agora Serif Pro Black
Шрифт: PFAgoraSerifPro-BlackItalic
Файл: pfagoraserifpro-blackitalic.ttf
Версия: 1.000 2006 initial release
MD5: a51d3892ad6857ebf6282223da40f807
Размер: 606.83 Кбайт
Кириллический шрифт