Шрифт pfagorasanspro-medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PFAgoraSansPro-Medium Кириллический

Medium Normal Normal Normal Normal
Copyright (c) 2006 Parachute :, www.parachute.gr. All rights reserved.
Семейство: PF Agora Sans Pro Medium
Шрифт: PFAgoraSansPro-Medium
Файл: pfagorasanspro-medium.ttf
Версия: 1.000 2006 initial release
MD5: f72a6a3458ec3a7e39d800134ea869a5
Размер: 579.31 Кбайт
Кириллический шрифт

PFAgoraSansPro-MediumItalic Кириллический

Italic Medium Normal Normal Normal Normal
Copyright (c) 2006 Parachute :, www.parachute.gr. All rights reserved.
Семейство: PF Agora Sans Pro Medium
Шрифт: PFAgoraSansPro-MediumItalic
Файл: pfagorasanspro-mediumital.ttf
Версия: 1.000 2006 initial release
MD5: 903cf71170b9c31ea7f0c331c4d16c50
Размер: 550.97 Кбайт
Кириллический шрифт